Noodopvang vluchtelingen

Veldhoven, maandag 16 november 2015 

De Buitenjan fungeert vanaf 23 november als noodopvang voor maximaal 476 vluchtelingen. Met het COA en de gemeente Veldhoven is een periode tot 3 mei 2016 afgesproken. Maximaal zesenzeventig vluchtelingen (jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar) worden met vier begeleiders opgevangen in verblijfsaccommodatie Het Kasteel. In paviljoententen op het buitenterrein (sportveld) is plaats voor maximaal 400 personen. 

Belangrijk om te weten is dat de meeste faciliteiten van De Buitenjan voor reguliere gasten gewoon beschikbaar blijven. De vluchtelingen hebben geen toegang tot de andere gebouwen van De Buitenjan. De beide verblijfsgebieden worden geheel van elkaar afgeschermd.  

Vanuit De Buitenjan doen we er samen met gemeente, politie en COA alles aan om de noodopvang van de vluchtelingen in goede banen te leiden. De gemeente zal bedrijven en omwonenden verder informeren. 

De noodopvang is sober van aard. De mensen worden voorzien in eten, drinken, kleding, toiletartikelen en een slaapplek. Ze zijn vrij om het terrein te verlaten. Begeleiding van de bewoners wordt verzorgd door het Centraal Orgaan Asielzoekers samen met andere instanties zoals Vluchtelingenwerk. 

Veiligheidsmaatregelen

In het belang van zowel de vluchtelingen zelf als gebruikers/bezoekers van De Buitenjan worden er aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen.